Deel:

Filosofielezing: Kunst waar is dat goed voor. - Drachten - 16 januari 2018 - 19:30 uur

©

Filosofisch Cafe Drachten: Een voordracht van dhr Onno Zijlstra.

Het onderwerp betreft kunstfilosofie met als titel: Kunst waar is dat goed voor? Of zoals een van de titels van zijn boeken luidt: Wat doet die rode vlek daar links boven?

De betekenis van zorg, wetenschap en onderwijs voor ons leven spreekt vanzelf. Voor beeldende kunst is dat veel minder het geval. In de moderne tijd doen allerlei filosofen opvallend hun best om duidelijk te maken waarom kunst ertoe doet. De grote Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant geeft kunst een centrale plek in zijn denken, als waarde op zich, maar ook als van belang voor het leven. Zijlstra onderzoekt de vraag of zijn ideeën ook voor òns nog hout snijden.

Onno Zijlstra (1949) doceerde filosofie aan de Vrije Universiteit, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Protestantse Theologische Universiteit. Hij is auteur van diverse boeken, waaronder Wat doet die rode vlek daar linksboven? Inleiding in de esthetica en Reflecties. 25 kunstwerken, 24 filosofen. In het voorjaar verschijnt zijn: Een zekere twijfel. Inleiding in de westerse filosofie.

Details van dit evenement

Evenement: ca 2 uur | Kosten: 8 euro incl. consumpties
Locatie: Brede School in wijk De Drait | Flevo 190 | 9204JT Drachten
Organisatie: Filosofisch Cafe Drachten | 0512 777468 | filosofischcafedrachten@gmail.com | Website

ToeristenkaartFryslân

Hieronder ziet u de ToeristenkaartFryslân. Deze kaart zoomt automatisch in op de plaats waar bovenstaand evenement plaatsvindt. ToeristenkaartFryslân biedt u aanvullende cultuurhistorische informatie over de betreffende plaats en de omgeving. Wilt u de ToeristenkaartFryslân in uw eigen website opnemen neem dan contact op met DeeEnAa via info@deeenaa.nl.