Deel:

Lezing over broeikaseffect in bibliotheek Heerenveen - Heerenveen - 22 januari 2018 - 19:30 uur

©

Ir. Ger-Jan Goedvriend geeft een lezing over de invloed van het broeikaseffect op ons klimaat. Het klimaat verandert, maar waardoor? Verdachten zijn de industrie en het transport met de uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide en stikstofoxide. Sinds kort hebben zij gezelschap van de melkvee- en pluimveehouders, die verantwoordelijk worden gehouden voor de uitstoot van respectievelijk methaan- en ammoniakgas. Is die verdachtmaking terecht? Belangrijke vragen Hoe ging dat in tijdperken als Krijt en Paleoceen, waarin het kooldioxide- en methaangehalte van de atmosfeer veel hoger was dan nu? En wat te denken van vulkaanerupties en van moerasgebieden, die zwaveloxiden en as-stof respectievelijk methaangas produceren? Wat maakt een gas tot broeikasgas? En welke effecten kunnen we verwachten bij een veranderend gehalte aan broeikasgassen? Tijdens de lezing wordt op deze en andere vragen een antwoord gegeven.

Spreker
Ir. Goedvriend (1949) was wetenschappelijk onderzoeker, milieutechnoloog bij TNO en docent Milieuvakken aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Verder doceerde hij scheikunde op vwo en havo.

Voor het bijwonen van deze lezing kan men zich aanmelden via www.bibliotheekheerenveen.nl en bij de servicebalie in de bibliotheek. De toegangsprijs bedraagt €3,50 voor leden en € 5,- voor niet-leden van de bibliotheek.

Details van dit evenement

Evenement: 2 uur | Kosten: € 3,50 en € 5,- voor (niet-leden)
Locatie: Bibliotheek Heerenveen | Burgemeester Kuperusplein 48 | 8442CL Heerenveen
Organisatie: Bibliotheek Heerenveen | 0513-626675 | heerenveen@bibliothekenmarenfean.nl | Website

ToeristenkaartFryslân

Hieronder ziet u de ToeristenkaartFryslân. Deze kaart zoomt automatisch in op de plaats waar bovenstaand evenement plaatsvindt. ToeristenkaartFryslân biedt u aanvullende cultuurhistorische informatie over de betreffende plaats en de omgeving. Wilt u de ToeristenkaartFryslân in uw eigen website opnemen neem dan contact op met DeeEnAa via info@deeenaa.nl.