Deel:

Het Famillement grootste event op het gebied van familiegeschiedenis komt naar L - Leeuwarden - 03 juni 2018 - 10:00 uur

©

Het is een gratis evenement dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)-geschiedenis veel te bieden heeft. Voor 2018 is Leeuwarden als locatie gekozen omdat de stad dan culturele hoofdstad van Europa is. Op het programma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek en Friese geschiedenis. Ook worden dit jaar activiteiten voor kinderen georganiseerd. Plaats van handeling zal zijn Stadsschouwburg De Harmonie, Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden. De komende maanden wordt het volledige programma bekend gemaakt op www.famillement.nl.

Het Famillement 2018 is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerken met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

Details van dit evenement

Evenement: Gehele dag | Kosten: Gratis
Locatie: Stadsschouwburg De Harmonie | Ruiterskwartier 4 | 8911 BP Leeuwarden
Organisatie: Tresoar | 058-7890740 of 7890792 | Info@Tresoar.nl | Website

ToeristenkaartFryslân

Hieronder ziet u de ToeristenkaartFryslân. Deze kaart zoomt automatisch in op de plaats waar bovenstaand evenement plaatsvindt. ToeristenkaartFryslân biedt u aanvullende cultuurhistorische informatie over de betreffende plaats en de omgeving. Wilt u de ToeristenkaartFryslân in uw eigen website opnemen neem dan contact op met DeeEnAa via info@deeenaa.nl.