Deel:

De Freule in Wommels - Wommels - 09 augustus 2017 - 09:00 uur

© Keatsferiening Wommels

De Freulepartij in Wommels is de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. De partij werd voor het eerst gespeeld in het jaar 1903. De deelname aan deze partij staat open voor jongensparturen van afdelingen van de KNKB. Elke afdeling mag maximaal één partuur naar de Freule afvaardigen.

Winnaars van de Freulepartij zijn, ook al vallen de jongens nog in de juiste leeftijdsklasse, verder uitgesloten van deelname. Er komen ieder jaar ongeveer 6000 bezoekers naar deze kaatspartij in Wommels.

In 2017 wordt de Freulepartij gekaatst op 9 augustus.

Details van dit evenement

Evenement: hele dag | Kosten: diverse prijzen
Aanmelden: Via website |
Locatie: Keatsferiening Wommels | Geins 2 | 8731 CN Wommels
Organisatie: Keatsferiening Wommels | 06-81443244 | info@kfwommels.nl | Website

ToeristenkaartFryslân

Hieronder ziet u de ToeristenkaartFryslân. Deze kaart zoomt automatisch in op de plaats waar bovenstaand evenement plaatsvindt. ToeristenkaartFryslân biedt u aanvullende cultuurhistorische informatie over de betreffende plaats en de omgeving. Wilt u de ToeristenkaartFryslân in uw eigen website opnemen neem dan contact op met DeeEnAa via info@deeenaa.nl.